Privacy Statement


Markita heeft dit privacybeleid opgesteld, omdat wij de privacy van de gebruikers (consumenten en verkopers) van onze site www.markita.nl serieus nemen. Hieronder laten wij je weten hoe wij binnen Markita omgaan met persoonlijke informatie.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens is om Markita te laten werken, gebruikersgemak te optimaliseren en om veilige handel via Markita te bevorderen. Markita B.V., Piet Mondriaanstraat 163, 1061 AR te Amsterdam is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Alle gegevens die door Markita worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Een uitzondering hierop vormen de adresgegevens die een koper afgeeft om een bestelling te doen op www.markita.nl. Markita stelt deze adresgegevens alleen ter beschikking aan verkoper om de bestelling te kunnen verzenden. Andersom stelt Markita het adres van de verkoper alleen ter beschikking aan koper indien er een retourzending moet plaatsvinden. De informatie die je aan Markita geeft zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Markita gebruikt de gegevens die je hebt afgegeven tijdens een bestelling, aanmaken van een (verkoop)account of plaatsen van een bericht voor de administratie van bestellingen, het beheer van bestellingen, verzendingen en facturen en het opvolgen van betalingen en berichten. Indien je tijdens de bestelling of in je account hebt aangegeven nieuws van Markita te willen ontvangen, gebruikt Markita je gegevens ook voor marketing- en reclame doeleinden.

De e-mailadressen van verkopers worden gebruikt voor het toezenden van belangrijke informatie, wijzigingen, aankondigingen en aanbiedingen/acties die mogelijk van invloed kunnen zijn op het gebruik van het verkoopaccount en aanbieden van de producten.

Van alle gebruikers van www.markita.nl verzamelt en verwerkt Markita standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op pageviews en verkeer van en naar Markita. Hiervoor maakt Markita gebruik van Google Analytics-cookies. Om privacy te waarborgen heeft Markita een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google, maskeert Markita het laatste octet van het IP-adres, deelt Markita geen gegevens met Google en maakt Markita geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Markita maakt ook gebruik van zogenaamde cookies voor technische doeleinden. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk onthouden van de inhoud van het winkelmandje. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke gebruiker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

De site van Markita kan links bevatten naar andere sites en sites van (business)partners die niet tot Markita behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Aan het gebruik van gegevens door verkopers en kopers ten einde een bestelling uit te voeren, stelt Markita hoge eisen. Wij kunnen echter niet garanderen dat een koper of verkoper hier rechtmatig mee om gaat en zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van deze gegevens. Kopers en/of verkopers die onrechtmatig met persoonsgegevens omgaan worden verwijderd van de site.

In uitzonderingsgevallen deelt Markita informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan je wensen te kunnen voldoen en in geval van meldingen over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of onrechtmatig handelen. Je zult daarvan altijd op de hoogte worden gesteld.

Markita stelt een community beschikbaar aan haar gebruikers. Alle informatie die op deze plekken openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die je daar vrijgeeft.

Markita gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Markita zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde gebruiker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de gebruiker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Indien je nog vragen hebt over dit privacy beleid kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op de site van Markita, www.markita.nl